IT Day Việt nam 2016 là một ngày hội công nghệ được tổ chức với sự phối hợp của diễn dàn Tinh Tế cùng IMAGE MEDIA đã mang đến nhiều nhãn hàng thiết bị tin học như : Transcend, Plextor, PNY, GIGABYTE, NVIDIA, ViewSonic…