Tag: 3D XPoint

Offline giới thiệu và trải nghiệm Intel Optane, bước đột phá về công nghệ SSD

Intel vừa kết hợp cùng Seagate và công ty Viễn Sơn tổ chức buổi offline giới thiệu và trải nghiệm giải pháp Optane mới, bước đột phá lớn…

Điện toán và dữ liệu, đồng hành cùng phát triển

Ông Robert B. Crooke – Phó chủ tịch cấp cao và Tổng giám đốc của Bộ phận Giải pháp về Bộ nhớ không khả biến tại Tập đoàn…