Với riêng SSD ADATA thì các con số trong model của sản phẩm không thực sụ thể hiện phân khúc mà sản phẩm hướng đến, do đó SP550 được hướng đến phân khúc trung cao với không chỉ hiệu năng cao mà còn là các tiện ích đi kèm và cả độ tin cậy, bền bỉ.