Apacer vừa giới thiệu SSD AS681 ARMOR – cho phép máy tính của bạn vận hành ở tốc độ nhanh nhất. Apacer xem việc tăng cường tốc độ truyền tải…