Videos

Video hơn 1000 robot cùng đồng diễn thiết lập kỷ lục Guiness thế giới

Một kỷ lục Guiness thế giới mới được thiết lập về số lượng robot đồng diễn lớn nhất: 1027 robot, vượt qua con số của kỷ lục cũ là 540. Kỷ lục mới được thiết lập bởi một công ty sản xuất robot đến từ Trung Quốc – Ever Win Company Ltd, tại lễ hội bia Qingdao, Shandong trong tuần trước.

Các robot tham gia là mẫu QRC-2 cao 43.8cm, thể hiện những động tác đã được lập trình sẵn một cách hoàn hảo. Mặc dù có một số đã bị loại sau khi có lỗi treo hoặc không di chuyển được, hầu hết các robot đã hoàn tất màn đồng diễn dài 60 giây.

Post Comment