Tản mạn

Tất cả đều là cơ hội và cơ duyên

Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy…
Lan man trong cơn sốt mê giữa đêm mưa

Cafe đắng

Âm thanh phố nhỏ Sài Gòn

Sống có mục đích và bao dung