AMD ra mắt Radeon Instinct Vega 7nm
Tin tức

AMD ra mắt Radeon Instinct Vega 7nm

Lisa Su đã chính thức thông báo ra mắt Vega 7nm làm “thành phần cơ bản” cho machine learning. AMD khá nhấn mạnh rằng sản phẩm mới sẽ phục vụ cho machine learning và không đưa ra bình luận nào về việc liệu Vega 7nm có sớm tham gia vào thị trường game hay không.

Radeon Instinct Vega 7nm dường như là một bản cắt giảm từ kiến trúc Vega, một cách làm an toàn hơn là sử dụng thẳng kiến trúc Navi 7nm. Chuyển đổi từ Vega 14nm xuống 7nm có lẽ là dễ dàng hơn so với việc chuyển đổi cả kiến trúc lẫn tiến trình sản xuất cùng lúc.

AMD gọi tên các sản phẩm mới là Radeon Instinct Vega 7nm, kế thừa trực tiếp cho Radeon Instinct MI25. Tất nhiên, mẫu card này hoàn toàn nhắm đến machine learning, mảng thị trường hiện đang hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi NVIDIA Volta. Vega 7nm có lẽ sẽ mang lại xung nhịp xử lý và hiệu năng cao hơn, cùng với các tối ưu về kiến trúc hơn so với Volta 12nm.

AMD nhấn mạnh kiến trúc Radeon Vega 7nm được xây dựng phục vụ cho machine learning, dẫn đến việc có lẽ kiến trúc sẽ được tối ưu hóa theo chiều hướng đó. Theo Lisa Su, AMD đã có những nền tảng về phần mềm trong lĩnh vực machine learning. Tuy nhiên, vấn đề là liệu AMD có thể có được bao nhiêu ảnh hưởng trong lĩnh vực này, khi mà chủ yếu thị trường đã đi theo giải pháp dựa trên NVIDIA CUDA, chúng ta sẽ cần chờ đợi những bước phát triển cuối cùng của AMD.

Post Comment