Một ngày cuối hè, thằng bé nghe được tin ba vợ phải vào bệnh viện làm gì đó, mãi trưa mới biết là lo cho một thanh niên dưới phòng…