C.H110 TPlus V20, bước hoàn thiện cuối cùng của Colorful

Nói như vậy bởi cuối cùng thì Colorful cũng đã làm ra một mainboard theo chuẩn mực chung mà các sản phẩm hàng đầu đang sử dụng với bo mạch sạch, thoáng, linh kiện chất lượng và mạch âm thanh rời được trang bị cả đèn LED, mọi thứ đã chỉnh chu, mang đến không chỉ chất lượng mà còn là cả hình thức nữa.