Nhân dịp ra mắt máy tính INTEL NUC HADES CANYON tại Việt Nam. Intel và các đối tác GEARVN LOGITECH ADATA công bố giải đấu PES INTEL NUC HADES CANYON…

Thật ra thì thông tin chính thức người viết chưa nắm được, nhưng hiện tại thì con rồng có hình dạng mới như bên dưới đang hiện diện tại rất…