Thoạt nhìn qua rất nhiều người sẽ hiểu lầm thiết bị ở hình ảnh trên là USB hoặc ổ cứng di động, xa hơn nữa có thể là USB Android,…