Videos

MSI GE72/62 Apache: True Firepower, time to beat your enemies!

The GE62 /72 Apache is powered by the latest 4th generation Intel quad core processor and NVIDIA GeForce GTX 970m / 965m / 960m Series Graphics. Knowing features most desired by gamers, MSI equips this sophisticated series with powerful hardware and software, fulfilling gamers’ desires in performance, system control, cooling, storage size and speed and vivid sound effects.

The GE62 /72 Apache series is surely one of the most powerful weapons for ultimate gaming experience.

GE62/72 là Apache là một trong những laptop chơi game mới nhất của MSI, hướng đến thị trường tầm trung bằng sự ấn tượng của thiết kế chứ không phải cấu hình bởi cấu hình là rất mạnh so với cấu hình có được rồi. Mời bạn đọc xem video để thấy các điểm nhấn thiết kế dựa trên cảm hứng từ chiếc trực thăng chiến đấu Apache huyền thoại.

Post Comment