Videos

NAS Thecus W series tương thích mạnh mẽ với Orbweb.me

Orbweb.me™ is a cloud enabling service that provides users smart access to their PC based digital assets and resources. With Orbweb.me you can access to all your media files smoothly, anytime, anywhere!

Sau rất nhiều cải tiến thì nay orbweb.me đã hoàn thiện hơn, thực sự giúp hệ thống NAS Thecus trong gia đình bạn trở thành trung tâm dữ liệu số đúng nghĩa, còn orbweb.me là gì? Orbweb ME là một giải pháp điện toán đám mây cá nhân và riêng tư cho phép người dùng kết nối máy tính của mình với các thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính khác.

Post Comment