ECS chính thức cập nhật thêm thành viên cho đại gia đình máy tính siêu nhỏ là Core và X2, các máy tính mới này không chỉ hỗ trợ hoàn toàn cho Windows 10 mà con hỗ trợ Cortana với hai micro tích hợp, mang đến những trải nghiệm về cuộc sống kỹ thuật số hiện đại tốt hơn.