Fan Rating: Đánh giá hiệu quả hoạt động của quạt làm mát, đơn vị được tính bằng m2/phút. Khi lưu lượng không khí tăng 100% thì nhiệt độ của hệ…

80 PLUS: 80 PLUS là một tiêu chuẩn đánh giá để làm rõ hiệu suất tiêu thụ năng lượng của bộ nguồn trong máy để bàn và máy chủ. http://www.80plus.org/…

Nếu không đăng ký gói cước 3G trọn gói không giới hạn, bạn có thể áp dụng các mẹo sau để tiết kiệm tiền 3G trên iPhone. Kiểm tra lượng…