Videos

Xem phim lưu trên LIVA X thông qua Teamviewer

Dù thực tế là vẫn hơi giật cho giới hạn của Teamviewer nhưng ít nhiều nó cũng giúp bạn trải nghiệm được những gì có thể, trong tương lai mọi thứ sẽ khác đi.

LIVA X là thế hệ mini PC thứ 2 của ECS với cấu hình nền là Intel Atom N2808, tích hợp đầy đủ mọi thứ cần thiết để trở thành một máy tính vừa làm việc và giải trí mọi lúc.

Mời bạn đọc xem video này.

Post Comment