Videos

XMP Overclocking with HyperX Predator DDR4 memory

Một trong những sản phẩm RAM DDR4 có khả năng tương thích tốt nhất cũng như cung cấp hiệu năng cực kỳ cao thông qua tính năng XMP và đây cũng là số ít các sản phẩm hiếm hoi hoạt động hoàn toàn tốt với tổng dung lượng 64GB kèm theo xung nhịp trên 3000MHz.

HyperX Predator DDR4

See how easy it is to enable the XMP profiles and achieve the best DDR4 performance with HyperX Predator DDR4 memory — the fastest and highest capacity Intel XMP certified memory on the market.

In this video, we show how to overclock HyperX Predator DDR4 memory on the EVGA x99 Classified and the ASUS Rampage V Extreme motherboards.

EVGA x99 Classified 0:12
1. Press the Del / Delete key when the message “Press Del to enter BIOS” appears on screen.
2. Select the Memory tab.
3. In the “Memory Multiplier Configuration” section click the arrow next to “Memory Profiles”.
4. Select XMP profile #1 to set the memory to the published speed.
5. Select the Save & Exit tab.
6. Select save and exit.
7. The system will reboot.
8. Press the Del / Delete key when the message “Press Del to enter BIOS” appears on screen.
9. View the memory frequency on the header at the top of the screen OR select the memory tab to view the selected memory profile and running frequency. In the video we have it running at 3333MHz.

ASUS Rampage V Extreme 0:42
1. Press the Del / Delete key when the message “Press Del to enter BIOS” appears on screen.
2. In the “DRAM Status” section click on the X.M.P drop-down menu.
3. Select XMP profile #1 to set the memory to the published speed.
4. Click save & exit at the bottom of the screen.
5. The system will reboot.
6. Press the Del / Delete key when the message “Press Del to enter BIOS” appears on screen.
7. View the memory frequency in the information section at the top of the screen. We have ours running 64GB at 2800 MHz.

Post Comment